Samarbete med Assa Abloy

Lås och säkerhet Örebro kommer sköta samtliga utbildningar för lärlingar i mellansverige för Assa Abloys räkning.

VD:n Kent kommenterar:
Vi ser mycket positivt på ett närmare samarbete med Assa som kommer hjälpa oss ta ny mark både i Örebro men även i kringliggande städer.