Privatkund

Privatkund

Tips

Här följer några tips på hur du förlänger livslängden på dina lås, cylindrar, gångjärn och hänglås.

Gångjärn

Underhållsbehovet varierar med användningsfrekvens, belastning och miljö. Men kontrollera funktionen, smörj och dra fast skruvarna minst en gång per år. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott.

När gångjärnen används, får de en svart dammbeläggning. Beläggningen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning.

Låshus/Spanjolett

Smörj låset ett par gånger om året. Observera att du inte ska smörja tillhållarlåset. Se också till att dra fast alla skruvar ordentligt.

Hänglås

Hänglås, i synnerhet de som sitter utomhus, bör smörjas minst två gånger om året. Applicera lättflytande smörjmedel i lås och nyckelhål, dock inte smörjmedel som innehåller grafit.

Cylinder

Smörj också låscylindern vid samma tillfälle. Använd låsspray, inte olja eller fett. Lås som används mycket frekvent eller är extremt väderutsatta bör smörjas oftare. En smörjning strax före vinterns ankomst är att rekommendera.

Smörjningen förhindrar kondens- och isbildning. Kontrollera också de nycklar som används mycket. De slits och fungerar sämre och bör således bytas.