Utrymning

Utrymning

Utrymning

Brand och utrymning är en mycket vikigt faktor att ta hänsyn till när du väljer dörrtyper och låsprodukter i en fastighet. Utrymningsvägar måste alltid fungera!

Utrymningsvägarna ska möjliggöra en effektiv evakuering vid brand eller annan nödsituation, samtidigt som inbrottssäkerheten inte får riskeras. Ibland måste även krav på återinrymning beaktas.

Under normal arbetstid ska utrymning alltid kunna ske utan nyckel.

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för din verksamhet.