Besiktning

Besiktning

Besiktning

Den helt säkra och ofarliga arbetsplatsen finns inte, men den ska inte innehålla fel och fällor som går att undvika. Genom att låta göra en säkerhetsbesiktning, säkerställer du som ansvarig att allting fungerar som tänkt.

Då vi besiktigar lås- och säkerhetsutrustningen i din anläggning får du en rapport över aktuell status.

Om det sedan är något som behöver bytas, rengöras, smörjas eller införskaffas, så ger vi dig tips till “egenvård” eller ger ett kostnadsförslag om du vill att vi ska utföra jobbet.