Nyckelförvaring

Nyckelförvaring

Nyckelförvaring & administration

Oavsett om det gäller en eller flera nycklar så motsvarar de ofta ett stort värde i pengar, ansvar, tilltro och anseende. Många verksamheter upplever detta som en stor press.

Vi på Lås & Säkerhet har rutiner, tekniska lösningar och erfarenhet för att hjälpa våra kunder med nyckeladministrationen.

Vi tar hand om dina nycklar, förvarar dem på ett tryggt och säkert sätt, ser till att allt som händer med en nyckel eller knippa dokumenteras och ansvarar för att endast de som är behöriga, kan hämta och lämna sina nycklar hos oss.

Vi har kontroll över hela nyckelbeståndet och kan snabbt redovisa aktuell status och historik, för våra uppdragsgivare.